Zo snel mogelijk het juiste bed

Slim samenwerken om zo de beste zorg te kunnen bieden. Daar houdt Carintreggeland zich al jaren mee bezig. “We willen de cliënt zo snel mogelijk naar de beste plek begeleiden.”

Twentse ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en wijkverplegingsorganisaties doen al jaren hun best om cliënten in de regio de best mogelijke zorg te bieden. Ook Carintreggeland doet mee aan pilots en samenwerkingen, legt Jochem Eenkhoorn, manager Zorg & Geriatrische Revalidatie­zorg, uit. “We willen dat de cliënt op de juiste plek is en de juiste zorg krijgt. Door het vooraf beter te organiseren gaat iedereen erop vooruit. Een cliënt wordt minder snel naar het ziekenhuis verwezen, plekken op de spoedeisende hulp zijn namelijk altijd hard nodig.”

Het juiste bed

In 2020 werd het traject ‘Goede zorg, kwetsbare ouderen’ gestart. Een project waarin Carintreggeland samenwerkt met TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent, ZGT en huisartsen. “Om de zorg beter te laten verlopen, moeten we kijken naar de hele zorgketen. Van huisarts tot ziekenhuis, zorg en ondersteuning thuis en verpleeg­huiszorg”, stelt Jochem. Het begint vaak bij de huisarts. Die ziet zijn patiënten steeds verder achteruitgaan en dan is ineens de nood zo hoog, dat het al fijn is als er überhaupt een bed beschikbaar is. “Het gaat dan niet meer om het juiste bed, maar om het eerste bed. Dat is zowel voor de cliënt als de familie niet fijn. En het is ook niet ideaal voor de betreffende afdelingen.”

"Door het vooraf beter te organiseren gaat iedereen erop vooruit"

Observatiebedden

Om dit soort situaties te voor­komen en om ervoor te zorgen dat iemand snel de juiste zorg krijgt, zijn specialisten ouderen­geneeskunde van onder andere Carintreggeland sinds vorig jaar in de ziekenhuizen aanwezig. “Zij kunnen snel een goede indicatie geven, waardoor een patiënt meteen in het juiste bed ligt”, legt Jochem uit. Daarnaast zijn er bij Carintreggeland (in Carintreggeland Huis Eugeria), TMZ en ZorgAccent observatie­bedden gerealiseerd. “Soms is het nog niet helemaal duidelijk welke zorg iemand nodig heeft. In zo'n geval kan iemand een observatiebed, een tijdelijk bed, krijgen. Een behandelteam, met daarin onder andere verpleeg­kundigen, een specialist ouderen­geneeskunde, een fysio­therapeut en een psycholoog, observeren en beoordelen de patiënt een aantal dagen. Op deze manier is, in samen­spraak met de patiënt of de familie, de juiste plek voor die persoon te vinden.”

Niet meer van het kastje

naar de muur

Geen concurrentie, maar de koppen bij elkaar steken voor de beste zorg voor de cliënt. Dat is het doel van samenwerkende partijen in de zorgketen. “Eerder werd je nog wel eens van het kastje naar de muur gestuurd”, legt Jochem Eenkhoorn uit. “Doordat zorginstellingen slim samenwerken gebeurt dat minder vaak. Zo zijn er onder andere samenwerkingen op het gebied van wondzorg, hersenletsel, huidzorg, longzorg en hartfalen. Alles om ervoor te zorgen dat de cliënt op het juiste moment de juiste zorg krijgt.”

Deel dit artikel