Een passende plek met de juiste zorg

Thuis gaat het soms niet meer, maar hoe zorg je dat een cliënt op een fijne plek terechtkomt? Zorgregelaars Jeannette Flokstra en Hans Breuker begeleiden cliënten naar een fijne woonplek in het verpleeghuis.

Een plek waar je je thuis voelt. Het klinkt zo simpel. Toch komt er heel wat bij kijken, weten zorgregelaars Hans Breuker en Jeannette Flokstra. Hans: “Je bent het eerste aanspreekpunt, vanaf het moment dat een cliënt wordt aangemeld tot het moment dat diegene wordt geplaatst.” Dan gaat het niet alleen om langdurige zorg, maar ook om revalidatie, eerstelijnsverblijf (opname gericht op herstel en terugkeer naar huis) of bijvoorbeeld een dagvoorziening. Jeannette: “Je zorgt als zorgregelaar dat mensen de juiste informatie krijgen. Niet alleen de cliënt, maar ook de familie. Daarnaast spar je bijvoorbeeld ook met een huisarts of met de wijk­verpleging. Je probeert zo in beeld te krijgen wat er nodig is voor de cliënt, maar ook hoe dat gefinancierd moet worden.”

Even langs

Voor de coronapandemie deden Hans en Jeannette veel huisbezoeken, inmiddels vinden er ook gesprekken plaats via beeldbellen. Hans: “In sommige situaties wil je toch even bij een cliënt langsgaan. Dan krijg je echt een goed beeld van de cliënt. Kan diegene nog een kopje koffie zetten, krijgt hij of zij het gesprek nog goed mee?” Jeannette: “De eerste stap is om te kijken of de cliënt in aan­merking komt voor een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). We kijken of de cliënt op een afdeling voor mensen met geheugenproblemen of op een afdeling voor mensen met lichamelijke problemen moet komen.”

Passende plek

Uiteraard is er ruimte om voorkeuren op te geven. Hans: “We zoeken altijd een passende plek, waarbij niemand tekortkomt. Als een cliënt onrust met zich meebrengt, is het niet handig om diegene op een locatie te zetten waar al veel onrustige mensen zitten. Dat is voor niemand fijn. Een cliënt met bijvoor­beeld beginnende dementie heeft nog veel prikkels nodig. Die moet je niet bij mensen met een gevorderde vorm van dementie zetten.” Voor sommige locaties is er een wachtlijst. Als er een plek vrijkomt nemen Hans en Jeannette de cliënt vervolgens mee voor een rondleiding. “Soms vindt de cliënt het heel moeilijk om de stap te maken”, legt Jeannette uit. “Als we dan samen op pad gaan en diegene wordt toch enthousiast over een locatie, dan krijg ik daar energie van.”

"We zoeken een passende plek waarbij niemand tekortkomt"

Samen met

mantelzorgers

Tijdens de zoektocht naar de juiste plek hebben Hans Breuker en Jeannette Flokstra veel contact met familieleden en mantelzorgers. Hans: “Alle hulp is welkom.” Jeannette vult aan: “Ook in het verpleeghuis vragen wij familie om betrokken te blijven. Wij bieden professionele ondersteuning, maar de liefde en aandacht van familie en geliefden is onmisbaar.” Hans: “Zo stelden mensen ooit de vraag of ze een kerstdiner voor hun moeder mochten organiseren. Dat deden ze thuis ook altijd. In dit geval wilden ze ook voor andere bewoners komen koken. Dat is toch prachtig?”

Deel dit artikel