Trots op saamhorigheid

Trots op saamhorigheid

De coronacrisis heeft binnen Carintreggeland diepe sporen nagelaten. Namens de Raad van Bestuur blikken Heidi de Bruijn en Jeroen Kleinjan terug op deze zware periode uit hun werkzame leven. Maar ze verliezen de positieve kanten niet uit het oog.

Maart 2020. Corona krijgt Nederland in een wurggreep. “Heftig”, blikt Heidi terug. “We moesten moeilijke beslissingen nemen, vaak op basis van beperkte kennis. Het sluiten van de huizen, het afbouwen van de dagvoorzieningen... We wilden doen wat ons het beste leek voor de cliënten en voor de medewerkers.” Jeroen: “We hebben snel op deze extreme situatie kunnen anticiperen en daar mogen we als Carintreggeland trots op zijn.”

Zware besluiten

Heidi: “Dat cliënten geen bezoek mochten ontvangen, leidde tot schrijnende situaties. Triest wanneer cliënten onder zulke omstandigheden overlijden. En collega’s die op een corona-afdeling werkten en zelf ziek werden... zoiets raakt je diep.” Jeroen: “Heel lastig vond ik het besluit om onze collega’s mondmaskers te laten dragen, tegen de richtlijn van het RIVM in. Onze mensen hebben direct fysiek contact met de cliënten, wij zagen een reëel gevaar. En we hebben gelijk gekregen. Er hebben bij ons vanaf dat moment geen besmettingen meer plaatsgevonden.”

"Enorm trots op wat we samen hebben bereikt"

Schat aan kennis

“We hebben nu een schat aan kennis en ervaring om de tweede golf aan te kunnen”, vervolgt Jeroen. “Als het nodig is, nemen we passende maatregelen. We weten nu veel beter dan in maart wat noodzakelijk is en waar ruimte zit.” Hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, Heidi en Jeroen geven beide aan dat de coronacrisis ook veel positiefs heeft opgeleverd. Heidi: “De saamhorigheid was geweldig. We hebben ontdekt dat we met elkaar enorm veel aankunnen. En de digitalisering heeft een enorme vlucht genomen. We hadden in heel korte tijd allerlei digitale hulpmiddelen in gebruik.”

Enorme toewijding

Jeroen: “Dat er in de huizen geen bezoek mocht komen, was echt moeilijk. Maar we hebben ook gemerkt dat er meer rust kwam. Dat heeft veel cliënten goed gedaan. Ze kregen minder prikkels en sliepen vaak beter. We bekijken nu hoe we dat onder normale omstandigheden kunnen vasthouden.” Twee aspecten zijn de bestuurders met name bijgebleven: de enorme toewijding van het zorgpersoneel en het geduld en de medewerking van de mantelzorgers. Jeroen: “De hele situatie heeft van die laatste groep misschien nog wel het meest gevraagd. Heidi: “Als die mantelzorgers er niet waren geweest, hadden we het nog moeilijker gehad.”

Gezamenlijke

corona-afdeling

Samen met andere Twentse zorginstellingen heeft Carintreggeland een speciale corona-afdeling opgezet. Dit om te voorkomen dat verpleeghuizen bij een nieuwe uitbraak weer op slot moeten. De zorgafdeling, gehuisvest in verpleeghuis Krönnenzomer in Hellendoorn, biedt plaats aan vijftien personen. “Mensen die ziek zijn kunnen daar verblijven tot ze beter zijn”, zegt Heidi de Bruijn. “Het gaat daarbij vooral om cliënten die moeilijk op hun eigen appartement kunnen blijven. Zoals bijvoorbeeld mensen met dementie.”

Deel dit artikel