Kort nieuws

Vervangen sleutelkluizen

’s Nachts thuis snel hulp kunnen krijgen wanneer dat nodig is. Om dat te realiseren gaat Carintreggeland bij ongeplande en acute zorgmomenten in de wijk samenwerken met ZorgAccent en TriviumMeulenbeltzorg.

Meld- en Zorgcentrale Alerta gaat de hulpvragen coördineren en roept medewerkers in de buurt op. Door de samenwerking kunnen medewerkers sneller ter plaatse zijn. Om samen te kunnen werken, moeten we allen op dezelfde veilige wijze toegang hebben tot de woning van cliënten. Daarom gaan we in de wijk gebruikmaken van digitale sleutelkluizen en de bestaande kluizen vervangen.

Personenalarmering

Dit geldt voor alle cliënten die niet zelfstandig de deur kunnen openen voor wijkverpleeg­kundige zorg en voor cliënten die personenalarmering afnemen met professionele zorgopvolging. De kluizen worden gefaseerd, per gemeente, vervangen. Cliënten worden geïnformeerd als hun kluis vervangen moet worden.

Een nieuw jasje

De buiten-, entree- en parkeer­borden bij de Carintreggeland Huizen krijgen een nieuw, fris uiterlijk. De kleuren zijn helder en passen beter bij deze tijd. Op maandag 28 september onthulden Heidi de Bruijn en Jeroen Kleinjan trots het eerste verwijsbord. Dit gebeurde bij Carintreggeland Huis Humanitas, onder toeziend oog van manager Anne Hampsink en de leden van de projectgroep. De komende tijd worden op alle locaties de buiten- en entreeborden vervangen. De nieuwe huisstijl wordt in fases doorgevoerd. In 2018 is gestart met de website. Wanneer zaken vervangen moeten worden, wordt de nieuwe huisstijl toegepast.

Waardeer ons op Zorgkaart Nederland

Waarderingen op Zorgkaart Nederland geven ons een indruk wat onze cliënten vinden van onze zorg. Dat vinden we belangrijk. Zo kunnen we immers onze zorg steeds beter maken. Neem een kijkje op www.zorgkaartnederland.nl

Deel dit artikel