Samen waardevol op weg naar 2030

Een toenemend aantal ouderen, minder verzorgenden door krapte op de arbeidsmarkt en toenemende digitalisering. De zorg staat voor grote uitdagingen. In de visie ‘Samen waardevol op weg naar 2030’ stippelt Carintreggeland de koers uit voor de komende jaren. Bestuursvoorzitter Heidi de Bruijn neemt een voorschot op een toekomst die vooral ‘anders’ zal zijn.

“Wil je werkelijk een goed antwoord bieden op de vragen en uitdagingen die op de zorg afkomen, en dat willen we, dan moeten we een slag maken”, stelt Heidi. “Nog meer uitgaan van de eigen regie van de cliënt, nog meer uitgaan van wat wel kan in plaats van wat niet, nog meer de familie en mantelzorg betrekken. De cliënt als samenwerkingspartner. We noemen dat ook wel ‘het andere gesprek aangaan’. Want in de toekomst moet en wordt het anders.”

‘Anders’ is ook het woord dat bij het lezen van de visie het meest in het oog springt. Anders professionaliseren, anders participeren, anders wonen, anders netwerken en anders digitaliseren. Heidi: “Het zijn deze vijf ambities waarmee we als Carintreggeland de toekomst in gaan. Die vijf thema’s brengen een enorme uitdaging met zich mee. In anders denken, maar vooral ook in anders dóén.”

Hoe is deze toekomstvisie tot stand gekomen?

“In 2016 hebben we onze visie over de toekomst bepaald. We hebben toen vooral ingezet op ‘waardevol leven’ en ‘waardevol werken’. Nu blijkt hoe snel de wereld in die paar jaar is veranderd. Corona heeft natuurlijk een enorme impact gehad, maar ook buiten dat gaan de maatschappelijke ontwikkelingen razendsnel. Dat heeft veel invloed op Carintreggeland en op ons werk. ‘Samen op weg naar 2030’ zie ik als een boeiende reis die ons te wachten staat.”

Met ‘anders’ als leidraad?

“Ja, dat woord staat in onze visie centraal. Een bewuste keuze, omdat ‘anders’ duidt op ‘beweging’. Het is een actief woord, maar zonder waardeoordeel. Niet goed, niet slecht, maar anders. Wat niet wil zeggen dat we het nu niet goed doen, integendeel. Ik vind dat we mogen zeggen dat we altijd al goed bezig zijn geweest. Maar de wereld om ons heen vraagt ons om ons aan te passen.”

"We zullen nog meer uitgaan van wat de cliënt zelf kan"

Kun je een paar voorbeelden geven?

“Het aantal ouderen stijgt en zal blijven stijgen. Mensen krijgen een steeds complexere zorg- en ondersteuningsvraag en het aantal mensen dat in de zorg werkt neemt af door krapte op de arbeidsmarkt. Een ontwikkeling die nu al heel erg merkbaar is. Dat vraagt dus om een andere benadering. We willen nog meer uitgaan van wat mensen zelf kunnen. Van nog meer eigen regie van de burger en van cliënten, maar ook bij het zorgsysteem daaromheen. Van zorgen voor naar zorgen dat. Positieve gezondheid is een leidraad.”

Hoe verliep het proces om tot deze visie te komen?

“Vooral door heel veel te luisteren. Naar medewerkers, cliënten, familieleden, andere zorginstellingen, onderwijs, gemeenten, zorgverzekeraars… eigenlijk iedereen die bij zorg en bij onze organisatie betrokken is. We hebben in feite een rondje gemaakt. Gesproken met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de Verpleegkundige en Verzorgenden Adviesraad, Medische Adviesraad, vrijwilligers. Want veranderen kunnen we als Carintereggeland niet alleen, dat is een gezamenlijke opgave voor alle partijen in de zorg. Uit al die gesprekken en inzichten is ‘Samen op weg naar 2030’ voortgekomen.”

‘Anders professionaliseren’ klinkt als een behoorlijke cultuuromslag op de werkvloer.

“Zorgprofessionals willen vooral zorgen, dat zit in hun natuur. In de toekomst verschuift de rol meer naar die van ondersteuner. Niet alleen zorgen, maar vooral kijken en vragen aan cliënten wat hun leven waardevol maakt, wat ze daarbij nodig hebben en daarin ondersteunen als het moet. Dat betekent ook dat we onze professionals goed moeten toerusten voor die veranderende houding. Door scholing, training en begeleiding. De krappe arbeidsmarkt maakt dat we meer zullen uitgaan van iemands talenten dan van iemands diploma’s. Zo kijken we heel goed naar wat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met afstand tot de zorg kunnen bijdragen in onze teams. Een mooi voorbeeld hiervan hebben we gezien met de inzet van horecapersoneel in onze verpleeghuizen in coronatijd.”

Het ‘anders participeren’ ligt dan met name bij de cliënten?

“Ook cliënten zitten soms nog in een stramien: ‘als je zorg nodig hebt, dan regelt Carintreggeland alles voor je’. Maar met de veranderingen die op ons afkomen kan dat niet meer en gaan we dat ook niet meer doen. De verzorgende/verpleegkundige krijgt daarbij een leidende rol. Dat is degene die contact heeft met de cliënt en bespreekt wat waardevol leven is voor diegene en welke ondersteuning daarvoor nodig is. En ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers wordt nog belangrijker. Dat gaat al heel goed, maar er is nog winst te behalen. Nu is het te vaak nog zo dat als iemand naar het verpleeghuis gaat, dat ‘alles aan de zorg is’. Dat kan niet meer, het automatisme dat je dan als familie niets meer hoeft te doen (of soms ook niets meer mag doen) moet eraf. Dus we gaan de familie nog meer betrekken en hen al in het voortraject attenderen en motiveren.”

"Geen concurrentie maar samenwerking en transparantie, is onze gedachte"

En ‘anders wonen’?

“Het traditionele verzorgingshuis is er niet meer, maar we merken dat ouderen behoefte hebben bij elkaar in de nabijheid te wonen. Aan zelfstandigheid, maar wel met de mogelijkheid om 24 uur per dag zorg of ondersteuning te kunnen krijgen als dat nodig is. Dat biedt ook bouwtechnisch uitdagingen, maar dankzij onze vastgoedtak Twinta hebben we daar veel kennis van. We merken ook dat gemeenten of burgerinitiatieven die voor ouderen willen gaan bouwen bij ons aankloppen om mee te denken in de planfase. Die gesprekken gaan we graag aan. Huisvesting is natuurlijk sowieso een uitdaging voor gemeenten, dus het is mooi als we elkaar kunnen helpen.”

Sluit dat aan hij het ‘anders netwerken’?

“Geen concurrentie maar samenwerking en transparantie, is onze gedachte. En: doen waar je goed in bent. Het welzijn van de mensen in Twente is organisatie-overstijgend. Natuurlijk zijn wij er voor onze cliënten, maar we vinden het belangrijk dat het in heel Twente goed gaat. Daarom werken we graag in breed verband samen.”

Digitaliseren is de vijfde ambitie, hoe verloopt dat traject?

“Zorgtechnologie is al belangrijk, maar wordt in de toekomst cruciaal. Digitaliseren is een continu proces. Ons medewerkersbestand is gemiddeld redelijk op leeftijd, dus digitaal bewustmaken en digitale vaardigheden ontwikkelen zijn aandachtspunten. Dat vraagt soms forse inspanningen, maar we kunnen niet zonder. We doen een groot beroep op onze collega’s en helpen iedereen graag. Ook van cliënten en hun naasten vraagt dit een extra inspanning. Ook daar helpen we waar dat kan. Onze collega’s in bijvoorbeeld de wijkverpleging zullen het gesprek aangaan met de client over het inzetten van hulpmiddelen en zorgtechnologie. Daar gaan we natuurlijk bij helpen om dit eigen te maken, te leren om daar mee om te gaan. Daarnaast blijven we natuurlijk ook zorg verlenen en ondersteunen waar nodig.”

Je gaat de reis naar 2030 maken met een nieuwe collega-bestuurder.

“Ja en met al onze 4200 collega’s! De komst van onze nieuwe bestuurder Inge Zwijnenberg is belangrijk voor het realiseren van onze doelen. Ik ben heel blij dat zij sinds medio oktober actief is voor Carintreggeland. We gaan dit proces samen in en ik weet zeker dat zij vanuit haar achtergrond een waardevolle bijdrage gaat leveren aan een goede toekomst voor onze organisatie.”

Warm welkom

Inge Zwijnenberg nieuw in Raad van Bestuur Carintreggeland

Inge Zwijnenberg was een van de nieuwe medewerkers die op 15 oktober in dienst kwam bij Carintreggeland. Inge en de andere nieuwe collega’s werden zoals gebruikelijk hartelijk ontvangen en zullen zich vast en zeker snel thuis voelen in de organisatie.

Voorheen was Inge onder meer actief in de financiële sector. Ze werkte in diverse leidinggevende functies zowel in Twente als in andere delen van het land. “Ik heb altijd veel affiniteit gehad met het bedrijfsleven en beschik over een groot netwerk. Vanuit mijn kennis en ervaring hoop ik veel voor de organisatie en de cliënten te kunnen betekenen. Ik kijk ernaar uit om met Carintreggeland te bouwen aan de toekomst.”

Uitdagingen met impact

Haar enthousiasme voor de zorg ontstond toen ze toezichthouder werd bij TriviumMeulenbeltzorg. “Ik heb altijd gezegd graag een keer een ander pad in te slaan. Bij voorkeur bij een maatschappelijke organisatie, om op die manier een bijdrage te leveren aan het leefbaar houden van Twente. Deze baan bij Carintreggeland sluit daar precies op aan. Door waardevol te werken kan ik een bijdrage leveren aan een waardevol leven voor heel veel mensen. Carintreggeland is een mooie organisatie die haar werkveld in heel Twente heeft, en daarmee echt impact kan maken.”

Frisse blik

Samen met medebestuurslid Heidi de Bruijn zal Inge de leiding hebben bij het realiseren van de toekomstvisie ‘Samen waardevol op weg naar 2030’. “Een visie waaraan jaren is gewerkt en waarin ik me helemaal kan vinden. Dat is voor mij echt een belangrijke randvoorwaarde, net als een goede samenwerking met Heidi. De zorgsector staat in de toekomst voor grote uitdagingen, met als belangrijkste vraag, hoe houden we de zorg met zijn allen betaalbaar en waardevol. Ik heb erg veel zin om hier met een frisse blik samen met mijn collega’s naar te kijken. Ik heb gemerkt dat iedereen in de organisatie ontzettend gemotiveerd is om hier iedere dag samen aan te werken.”

De Lutte

Met haar man Hans woont Inge in het buitengebied van De Lutte. De geboren Enschedese heeft twee zoons en mag in haar vrije tijd graag tuinieren, fietsen of een potje tennissen. “Ik hou van het Twentse buitenleven en alles wat daarbij komt kijken.”

"Ik kijk ernaar uit om met Carintreggeland te bouwen aan de toekomst"

Deel dit artikel