Rol cliëntenraad steeds belangrijker

V.l.n.r. Martine Overmeer, Karin Grooten, Koos Akker en Wilma Wagter.

Een stem aan tafel. Dat heeft de cliëntenraad bij Carintreggeland. Ze behartigen de belangen van cliënten en adviseren gevraagd én ongevraagd de Raad van Bestuur.

De antennes in de huizen van Carintreggeland. Dat zijn voor­zitters en andere leden van de cliëntenraden. Er zijn drie lokale raden. Een in de gemeente Hengelo, Borne, Dinkelland, Oldenzaal en Losser, waar Koos Akker voorzitter is. Eén in de gemeenten Almelo Twenterand, Tubbergen, Hellendoorn en Wierden, waar Karin Grooten de boel in goede banen leidt. En de laatste in de gemeenten Hof van Twente en Rijssen/Holten, met Martine Overmeer als voorzitter. Maandelijks komen de voorzitters samen in de centrale cliëntenraad. Voorzitter Wilma Wagter: “Wij zijn er voor de cliënten. Dat zijn niet alleen de mensen die in de huizen van Carintreggeland wonen, maar ook mensen die ondersteuning in de wijk krijgen én hun mantelzorgers en familie.”

Weet wat er speelt

Hoe ze dat doen? Door input op te halen in de huizen. Koos: “Leden van de lokale cliëntenraad zijn vaak familie van bewoners die in een Carintreggeland Huis wonen of van cliënten die ondersteuning thuis krijgen. Zo krijgen we direct mee en te horen wat er leeft en speelt. Deze informatie is heel waardevol.” Door informatie hoopt de raad de kwaliteit van zorg te verbeteren. Maar, benadrukken de voorzitters: ze zijn geen klachtenbureau. Wat ze dan wel doen? Koos: “Soms horen we dat mensen het leuk zouden vinden als er een activiteit georganiseerd wordt. Wij bespreken dat dan.”

Voeding

Maar er is meer. Zo heeft de centrale cliëntenraad bijvoorbeeld meebepaald over het eten dat de cliënten krijgen. Wilma: “We vragen cliënten dan hoe ze het eten vinden en vervolgens hebben wij een directe stem richting het bestuur.” Karin: “Juist voeding is heel belangrijk voor cliënten. Als je ouder wordt valt er al zoveel weg, dan kan je je echt verheugen op de maaltijden.”

Familieavonden

De input wordt verkregen door veel te praten met cliënten, maar ook door op familieavonden aanwezig te zijn. Signaleren en vervolgens adviseren. Dat is wat de raden doen. En daarin worden ze serieus genomen. Ook als het gaat over de toekomst. Zo denken ze mee over nieuwbouw­projecten. Martine: “In Goor wordt De Stoevelaar vernieuwd. Sommige leden zitten in een werkgroep, we zijn in dit soort trajecten een adviesorgaan. Daar ben ik heel trots op.” Wilma: “Carintreggeland denkt nu al na over de zorg in 2030. Hoe willen we dan wonen? Hoe moet de dienstverlening dan zijn? Hoe blijft de werkomgeving plezierig? Over dat soort vragen denken wij nu al mee.”

"Wij behartigen de belangen van alle cliënten"

Anders

participeren

De regie ligt bij de cliënt. Vanzelfsprekend. Het gaat om zijn of haar leven. De cliënt bepaalt welke ondersteuning hij of zij wenst en op welke manier. Daarom luistert de zorgorganisatie goed naar cliënten en hun mantelzorgers. Wat zijn hun behoeften en wensen? Meepraten en meedoen is daarom belangrijk. Dat geldt ook voor familieleden en direct betrokkenen die in de cliëntenraad de belangen behartigen van alle cliënten.

Deel dit artikel