Voorwoord

Als we dit voorwoord schrijven, is er in de de media veel te doen over de mantelzorg. Het aantal mantelzorgers neemt af en deze groep wordt steeds ouder. Tegelijkertijd neemt het aantal zelfstandig wonende 75-plussers toe dat wekelijks minimaal vier uur mantelzorg nodig heeft.


Hierdoor groeit de behoefte aan wonen met diensten, aan zorg en ondersteuning. ‘U vraagt, wij draaien’ past niet meer bij de zorg van nu en van de toekomst. Gelukkig kijken we steeds kritischer hoe, waar en wanneer we zorg inzetten. Er is meer aandacht voor preventie; zorg ‘op afstand’ en technologische hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken als aanvulling op menselijke zorg en begeleiding. Dit vraagt van zorgprofessionals nieuwe vaardigheden. Maar ook cliënten en verwanten zullen moeten wennen aan de inzet van Google Home en beeldzorg. U leest erover in dit magazine.


Het besef dat niet alles meer kan, dringt ook in de samenleving meer en breder door. Mensen nemen meer eigen verantwoordelijkheid en ontwikkelen zelf initiatieven. Ook in Twente ontstaan samenleefvormen met als doel mensen langer en op een veilige manier zelfstandig te laten wonen. De dagvoorzieningen hebben hierin een belangrijke ondersteunende rol. Ze stimuleren en activeren mensen zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Lees in dit magazine hoe dagvoorziening An’t Kanaal in Vriezenveen dit doet.


Vanzelfsprekend blijven we mensen die hulp nodig hebben thuis ondersteunen en bieden we cliënten in onze verpleeghuizen warme zorg. Nu en in de toekomst. Met veel liefde en warme aandacht. Dankzij extra middelen vanuit het Rijk hadden verpleeghuizen het afgelopen jaar meer financiële ruimte. Door deze gelden konden wij bijvoorbeeld een late dienst inzetten op een afdeling waar ouderen met dementie wonen. Zorgmedewerkers konden zodoende extra aandacht geven aan de bewoners. Dat is prettig. Vooral als een bewoner onrustig is, maar ook als een cliënt een praatje wil maken, willen we er voor diegene zijn.


Extra financiële middelen geven enige ruimte, maar geld biedt niet
dé oplossing. Die zien we vooral in technologie en innovatie. Daar moeten we voor openstaan. Als zorgbestuurders zullen we hierin actief de weg wijzen.


Een mooie en belangrijke opgave voor 2020.Wij wensen u allen fijne
feest­dagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.


Jeroen Kleinjan en Heidi de Bruijn

Raad van Bestuur Carintreggeland

Deel dit artikel