Met zorg
overdragen

Een zo soepel mogelijke overgang van de ene naar de andere hulpverlener. Dát is het doel van de warme overdracht.

Wie na een revalidatie weer naar huis mag, krijgt te maken met andere hulpverleners en soms zelfs met een andere zorgaanbieder. Carintreggeland zet zich actief in om cliënten warm over te dragen. “Wanneer de cliënt nog revalideert, hebben verschillende hulpverleners al onderling contact. Wij bespreken voorafgaand aan de overdracht het functioneren van de cliënt en het zorgplan. Zodat meneer of mevrouw de beste zorg krijgt. Details zijn daarbij belangrijk. Die geven veel informatie over het leven en de wensen. Daarom betrekken wij de cliënt bij de afstemming van een eventueel proefverlof of ontslag naar huis”, vertelt wijkverpleegkundige Hilda de Wilde. “Onze ambitie is dat zowel zorgtaken als welzijnsaspecten duidelijk overdragen kunnen worden.”

Wel of niet naar huis

Judith Bruggeman, verpleegkundige geriatrische revalidatiezorg, paste de warme overdracht al meerdere malen toe. “Een cliënt kwam bij ons nadat ze haar heup had gebroken. Ook leed ze aan Parkinson. Ze wilde heel graag naar huis. Haar familie ondersteunde haar daarbij. In overleg met de cliënt, familie en wijkverpleging ging ze met proefverlof. Enkele dagen voor ontslag twijfelden we of de wijkverpleging op de hoogte was van de ziekenhuisbacterie die de cliënt sinds kort bij zich droeg. Daarom belden we onze collega’s om hen hiervan op de hoogte te brengen. Ook na de overdracht hadden we goed contact met de wijkverpleging en de familie.”

Samenwerken

“Je hebt elkaar nodig”, zegt Frederike Raemakers van de geriatrische revalidatiezorg in het St. Elisabeth. “We moeten samenwerken. Zo krijgt de cliënt de beste zorg. Het is belangrijk om te netwerken met collega’s. Als we elkaar weten te vinden kunnen we eenvoudiger zaken afstemmen. Het maakt niet uit of iemand bij Carintreggeland of een andere zorgorganisatie werkt. Het gaat ons om de cliënt.”

Direct

contact

Wanneer een cliënt zorg van een andere afdeling gaat krijgen, nemen hulpverleners van tevoren contact met elkaar op. Bij de overdacht worden behoeften en wensen van cliënten besproken. Het onderlinge contact waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de cliënt maakt de overdracht ‘warm’. “Een warme overdracht is goed voor de collegiale relaties. Door op de hoogte te zijn van elkaars kennis, ervaring en mogelijkheden kunnen we beter samenwerken.”

Deel dit artikel