Onderzoek geeft zorg warme handvatten

Het aantal cliënten met een niet-westerse achtergrond groeit, ook binnen Carintreggeland. Cultuur- en taalverschillen maken het verzorgen soms lastig. Wetenschap speelt een belangrijke rol in het beter afstemmen van de zorg.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een niet-westerse achtergrond meer kans hebben om een dementie te ontwikkelen. Door cultuur- en taalverschillen is het niet altijd makkelijk om op een goede manier zorg te verlenen. Zeker als een cliënt daarnaast dementie heeft. Onderzoek helpt hoe zij het beste benaderd kunnen worden.

Moedertaal

Beleidsadviseur Corina Bosma doet onderzoek naar migranten­ouderen met dementie en probleemgedrag. Dit is een onderzoek in samenwerking met Carolien Smits, lector Innoveren met Ouderen van Hogeschool Windesheim. Corina: “Dementie is een aandoening waardoor hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Er is bijvoorbeeld geheugenverlies. Nieuwe herinneringen vervliegen het eerst. Bij ouderen met een migratieachtergrond betekent dit dat ze vaak weer hun moedertaal gaan spreken. Soms in een dialect dat zelfs de kinderen niet verstaan. Het is voor de zorgverlener dan lastig om een cliënt goed te helpen.”

Waardevol leven

Voor het onderzoek sprak Corina met twintig medewerkers van Carintreggeland. “Ik heb veel verschillende verhalen gehoord. Ik merkte dat de zorgverleners graag werken vanuit de visie waardevol leven. Uit de gesprekken bleek dat het voor medewerkers niet altijd direct duidelijk is wat voor cliënten met een niet-westerse achtergrond een waardevol leven is en hoe medewerkers daar een bijdrage aan kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan wat iemand graag wil eten of drinken, of hoe en wanneer iemand gewassen wil worden. En dat is wat onze zorgverleners graag willen weten: hoe kunnen zij bijdragen aan nét dat beetje extra, zodat een cliënt zich prettig voelt.” Onderzoeksresultaten bieden hen handvatten.

Corina Bosma - Beleidsadviseur Carintreggeland

Interculturele dienst

De thuisbegeleiding van Carintreggeland biedt cliënten van niet-Nederlandse afkomst begeleiding in de eigen taal en cultuur. Dit onder de naam IDA (Interculturele Dienst voor en door Anderstaligen). Uit Corina’s onderzoek blijkt hoe waardevol IDA-medewerkers voor cliënten en collega's zijn. Zij spreken de taal en kennen de cultuur van de cliënt. Zij kunnen de cliënt begeleiden, maar ook de medewerkers helpen. Onder meer door te achterhalen wat voor de cliënt waardevol leven is. Ook de familie en naasten kunnen helpen. Bijvoorbeeld door te vertellen over hun gebruiken of de gewoontes van de cliënt. Dit kan veel verwarring en misverstanden voorkomen.

Samen

weet je meer

Onderzoek is belangrijk! Voor ons allemaal. Carintreggeland heeft wetenschappelijk onderzoek daarom een duidelijke positie gegeven door een wetenschapscommissie in het leven te roepen. Carintreggeland onderzoekt veel verschillende thema’s. Corina: “Ik doe praktisch onderzoek. De resultaten kunnen daardoor meteen toegepast worden.” De kennis zet Carintreggeland in om behandelingen en zorg nog beter af te stemmen op het verhaal, de wens en de behoefte van de cliënt. Dat is uniek en daar is Carintreggeland trots op.

Deel dit artikel