Kort nieuws

Oriënteren op de zorg

Oriëntatiebanen zijn banen voor mensen die willen overstappen naar een baan in de zorg. En waarin zij kennismaken met de verschillende werkgebieden in de zorg binnen Carintreggeland. Bevalt dat werken in de zorg, dan komen zij in aanmerking voor een bbl-plek. Je leert en werkt dan en hebt na twee jaar een diploma verzorgende IG. In december en in april zijn de eerste groepen gestart.

Irma Grobbe is één van die eerste ‘oriëntatiebaners’ en onlangs gestart met de bbl-opleiding. Zij vertelt graag over haar ervaringen. Irma is 52, heeft twee dochters en woont in Hengelo. Zij werkte tot voor kort met behoud van uitkering bij de SWB. En was ruim vier jaar vrijwilliger bij Het Woolde in Hengelo. Irma: “Ik vond het daar heel erg leuk en heb veel ervaring opgedaan.”


Oriënteren betekent dat je meekijkt met je handen op de rug. Je mag niets alleen doen. Vond je dat vervelend?

“Soms was dat lastig maar er waren genoeg taken die ik wel mocht doen”, geeft Irma aan. “Zo ondersteunde ik de collega met wie ik meeliep. Dat was fijn. En dat vonden de collega’s ook.”


Heb je door die oriëntatiebaan nu een eerlijk beeld gekregen van het werken in de zorg?

“Jazeker en ook een breder beeld. Carintreggeland geeft mij na de oriëntatiebaan de kans om de opleiding verzorgende IG te volgen en die kans pak ik met beide handen aan”, vertelt Irma trots. “Ik heb nu een plek bij Humanitas in Hengelo en op 4 februari ben ik al gestart met de opleiding.”


Irma, veel succes met je opleiding!

Een robot in de zorg

“Een robot in de zorg, kan toch geen mensen vervangen?” Dat klopt. Maar een robot kan wel een waardevolle aanvulling zijn op de zorg. Sinds kort beschikt Carintreggeland over een robot. De komende periode zal de robot in het hoofdkantoor en op locaties bezoekers de weg wijzen. Ook gaat de robot zorgcollega’s in het verpleeghuis helpen bij de dagbesteding. En kan de robot samen met bewoners foto’s en filmpjes bekijken. We doen dit in samenwerking met Alerta, die een eigen robot test. Deze robot zal bij een cliënt gaan logeren en hem gaan helpen. Bijvoorbeeld als de cliënt een alarmering maakt, kan de robot de medewerkers op de meldbank van Alerta vertellen wat er aan de hand is. Zij kijken via een beeldverbinding mee en kunnen de besturing van de robot overnemen.

Beeldzorg

Naast de inzet van de robot is gestart met de pilot ‘Beeldzorg in de thuisbegeleiding’. Cliënten en thuisbegeleiders hebben op afstand, met beeld, contact met elkaar via een smartphone of tablet.

Deel dit artikel